Prihvatanjem električnih vozila u automobilskoj i vazduhoplovnoj industriji, značajan izazov sa kojim se treba uhvatiti u koštac je efikasno testiranje i validacija sistema za upravljanje baterijama (BMS). Korišćenje modularnih, PXI baziranih prekidača i modula za simulaciju nudi mnoge prednosti u testiranju BMS-a, uključujući:

  • Potpuno fleksibilan sistem za testiranje koji se može optimizovati da ispuni tačno ono što je potrebno i može se lako modifikovati kako bi se zadovoljili zahtevi koji se razvijaju
  • Otvorena arhitektura industrijskog standarda koja promoviše dugovečnost sistema i ublažava zastarelost, istovremeno pružajući besprekornu integraciju instrumentacije i komunikacionih modula više proizvođača

Ova sesija ispituje prednosti kombinovanja višećelijskog emulatora baterije sa PXI prekidačem i simulacionim modulima kao što su prebacivanje visokog napona, umetanje greške i simulacija termoparova i RTD, kao i interfejs CAN magistrale, kako bi se kreirao potpuno fleksibilan BMS test sistem.

Prijavi se

Aleksandar Dakić
Follow me