Serija VIONiC enkodera je Renishav-ov inkrementalni optički enkoder sa najvišim performansama. Pruža direktnu digitalnu povratnu informaciju o položaju sa superiornom metrologijom, velikim radnim brzinama i odličnom pouzdanošću. VIONiC čitač integriše Renishav-ovu na tržištu dokazanu filtersku optiku i naprednu tehnologiju interpolacije. Ovo obezbeđuje ultra-nisku pod-divizijsku grešku (SDE), odličnu otpornost na prljavštinu i eliminiše potrebu za dodatnim adapterima ili odvojenim interfejsima.

Pored toga, VIONiC čitači su kompatibilni sa širokim spektrom linearnih, parcijalnih i rotacionih skala, od ZeroMet skala niske ekspanzije, do visoko preciznih REKSM prstenova. Ovo čini VIONiC seriju izborom kodera za svestranost i superiornu metrologiju.


Više informacija: https://www.renishaw.com

Marija Dakić