Vrhunski filteri za rad pri srednjem pritisku
Da bi poboljšao čistoću u sistemu, kompanija Baldwin Filters je razvila PureForce hidraulične filtere namenjene hidrauličnim sklopovima koji rade pod srednjim pritiskom. Baldwin PureForce filteri namenjeni su sistemima sa pritiskom do 3 MPa i protokom do 3 l/s i za rad u ekstremno surovom okruženju. Tela filtera su aluminijumska, a unutrašnjost od ojačanog čelika. Svi filteri imaju tri tipa indikacije istrošenosti, kako bi se zaštitio sistem od nečistoća usled istrošenosti filtera.
www.baldwinfilter.com

Marija Dakić