Pre tridesetak godina, u Austriji, krenulo je putovanje sa ručno pravljenim DC-DC napajanjima za jednu nemačku firmu za proizvodnju mobilnih aparata. Sa sve većim razvojem digitalne elektronike i njenim prožimanjem u svakoj pori života, tražnja za vrhunskim AC-DC pretvaračima postaje sve veća i RECOM razvija liniju za linijom napajanja za široku paletu uređaja. Znanje sakupljeno na tom putu kroz pera menažera za inovacije Stiva Robertsa M.Sc. B.Sc. i Žozefine Lametšvantner B.Sc. vođe EMC tima u kompaniji RECOM pretočeno je u „EMC BOOK OF KNOWLEDGE“.

„Praktični saveti za korisnike“ je podnaslov ove knjige.Prva polovina knjige daje osnove EMC teorije, ne ulazeći u nepotrebne dubine. Stvarajući adekvatnu sliku kod čitaoca. Oslanja se na informacije u slične dve knjige koje je RECOM ranije izdao DC-DC i AC-DC pretvarači. Ove tri knjige čine celinu i mogu se preuzeti sa RECOM sajta u PDF obliku.

U drugoj polovini knjige akcenat je na praktičnim iskustivma. Jedno poglavlje se bavi impedansama PCB ploča, jedna filterima i jedna načinima redukcije šuma i jedna metodama za korekciju faktora snage.

Najzad tu su i EMC standardi i veoma interesantno poglavlje koje se bavi načinima i opremom za EMC merenja.

Ova knjiga nije udžbenik i ne pretenduje da to bude. Za iskusne ona može biti interesantno štivo koje će preleteti za par sati i možda pronaći par interesantnih informacija koje su zaboravili ili nisu znali. Namenjena je prvenstveno ljudima koje interesuje ova oblast, a imaju vrlo malo ili nimalo znanja o ovoj temi. Ukoliko vaša interesovanja ili posao zahteva upućivanje u EMC teoriju, potrebno vam je da usvojite osnovne koncepte i internacionalnu terminologiju, preuzmite i ovu i druge dve knjige sa RECOM sajta, kao i dva online kursa za tehnologije DC-DC i AC-DC konverzije.

RECOM EMC Book of Knowledge u PDF-u.

 

 

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)