ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje paketa boca od 1 litre i balona od 5 i 10 litara. Robotska linija se sastoji od robota na postolju sa alatima, modularnih traka za transport paketa i balona, magacina paleta, valjkastih transportera paleta, upravljačkog i bezbednosnog sistema.

Robotska linija za paletiziranje paketa boca

photo: ICM electronics

Kako investitor jednim robotom paletizira više različitih proizvoda, robot ima mogućnost da radi sa 2 nezavisna alata. Jedan alat je projektovan za rad sa balonima, a drugi alat je napravljen za rad sa paketima. Takođe, svaki od alata ima mogućnost da radi sa više različitih tipova proizvoda. Alat za balone ima mogućnost da prihvata balone od 5 i 10 litara, a alat za pakete boca može da manipuliše sa paketima koji imaju 4, 6, 9, 12 ili 15 boca. Pre početka rada, potrebno je da se na ekranu samo odabere format paketa ili balona, a alati se automatski podešavaju za odabrani format.

photo: ICM electronics

Palete do robota dolaze automatski iz magacina paleta koji ima mogućnost da skladišti 15 paleta. Kada robot napakuje paletu, gotova paleta putuje šatl kolicima do streč mašine gde se ista umotava u foliju, a potom skladišti u magacin.

photo: ICM electronics

Kapacitet sistema je 1600 balona zapremine 10l na sat, tj. 2000 balona zapremine 5 litara. Kada se rade paketi od 15 boca, kapacitet sistema je do 15000 boca na sat, a za pakete od 4 boce, svega 8000 boca na sat.


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel: +381 21 6518-458 , Tel: +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar D.
Follow me