TandD Japan vrhunska RTR-500 serija ima rešenje sa skoro svakoga. Ona sadrži 13 različitih tipova logera da zadovolji merne potrebe i 4 tipa bežične bazne stanice/kolektora podataka za prilagođenje vašoj situaciji. Kreirajte sistem kakav vam je potreban i i iskoristite prednosti našeg besplatnog cloud baziranog „T&D WebStorage Service“.

RTR-500 Serija logera podataka je opremljena sa ugrađenom mogućnošu bežične komunikacije.

RTR-501, 502 i 503 su kompaktni i izdrljivi logeri podataka koji imaju konstrukciju otpornu na vodu i prašinu. RTR-505-TC, 505-Pt, 505-V, 505-mA i 505-P su logeri podataka dizajnirani da mere i snimaju temperature (Termopar/Pt), napon, 4-20mA ili impuls. RTR-507S su najnovija serija logera sa širokim opsegom i visokom precizno mernja temperature i vlažnosti vazduha. RTR-574 je loger podataka dizajniran da simultano meri i snima UV svetlo, sjajnost, temperaturu i vlažnost vazduha. RTR-576 je loger podataka dizajniran da simultano meri i snima koncentraciju CO2, temperaturu i vlažnost vazduha

Kolektori podataka

 • RTR-500GSM (Mobilna bazna stanica za 3G mobilnu mrežu)
 • RTR-500AW/NW (Mrežna LAN bazna stanica)
 • RTR-500 (Mobilna bazna stanica sa direktnom USB vezom, koja se može koristiti I kao ripiter)
 • RTR-500DC (Prenosni kolektor podataka za prikupljanje podataka na terenu)

Preuzimanje podataka putem bežine komunikacije sa baznom jedinicom

Snimljeni podaci mogu se preuzeti sa logera (udaljenih jedinica) putem bežine komunikacije sa baznom jedinicom. Domet bežine komunikacije između udaljene i bazne jedinice je oko 150 m. Registrovanjem RTR-500 kao ripitera, može se ostvariti proširenje dometa bežine komunikacije.

Karakteristike

 • Upotrebom kolektora podataka moguće je bežično slanje i memorisanje snimljenih podataka od strane logera podataka na FTP server ili na zadatoj e-mail adresi.
 • Automatsko slanje podataka I funkcija upozorenja na prevaziđene zadate vrednosti
 • T&D WebStorage Servis, na ekskluzivni besplatni web-bazirani servis, omogućuje vam ne samo monitoring trenutnih očitavanja pomoću vašeg web pretraivača, već i pregled tih merenja u Trend Grafiku.

Primeri primene

 • Snimanje i monitoring temperature i vlažnosti vazduha u fabrikama i zgradama
 • Snimanje i monitoring temperature i vlažnosti vazduha u skladitima krvi i lekova u bolnicama
 • Za kontrolu temperature hlađene i zamrznute robe u supermarketima i prodavnicama
 • Za razvoj, testiranje, proizvodnju i prodaju proizvoda za redukciju UV zraka
 • Za promotivni materijal za prodaju proizvoda za redukciju UV u supermarketima, apotekama i prodavnicama
 • Za upravljane osvetljenoću radi prevencije pogoršanja stanja eksponata u muzejima i drugim izložbenim prostorima
 • Za snimanje temperature peći i visokih peći
 • Snimanje mernih signala sa raznih uređaja i opreme u fabrikama

Više na:
http://www.tandd.com/product/rtr500_series.html#tab-11


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me