Kraški vodovod Sežana opskrbljuje pitkom vodom Kras i zaleđe slovenske Istre sa 660 km mreže. zenon Softverska Platforma kompanije COPA-DATA unapređuje se svake godine novim svojstvima i funkcijama i od suštinskog je značaja za smanjenje gubitaka vode, nadgledanje mreže i pripremu analiza i prognoza.

”Najdragocenija voda je ona koje nema“, kaže Primož Turšič, generalni direktor preduzeća Kraški vodovod Sežana d.o.o. Javni snabdevač vodom ima široku mrežu od 660 kilometara na području koje obuhvata pet opština. Obezbeđuje pokrivenost od 95% za region. Mreža snabdeva vodom 12.000 domaćinstava, što je jedna tačka priključka na 55 metara cevovoda. Kraški vodovod Sežana takođe služi kao rezervna vodovodna mreža za čitav obalni region Slovenije.

Nalazi se na visoravni Kras gde je, zbog loše prirodne akumulacije i krečnjačkog tla, nestašica vode uobičajena pojava. Stalna oskudica vode uvek je snažno uticala na način života na ovom području. To je jedan od razloga zašto se sve do danas njegovi stanovnici s poštovanjem odnose prema ovom izuzetno važnom prirodnom dobru. Odgovarajuće snabdevanje vodom na području Krasa postignuto je tek 1984. godine sa Klaričima, pouzdanim izvorom vode smeštenim 150 metara od italijanske granice. Voda se pumpa na 20 metara ispod nivoa mora iz tri bunara duboka 60 metara. Pre uvođenja ove crpne stanice, na tom području se svakodnevno moralo vršiti racioniranje vode.

VIZUALIZACIJA I DALJINSKI NADZOR
Telemetrijski sistem zasnovan na zenon Softverskoj Platformi obuhvata četiri upravljačka i kontrolna modula. Oni nadgledaju sisteme vodosnabdevanja i kanalizacije sa postrojenjima za prečišćavanje, sistemima za snabdevanje energijom i merenjima. Sistem vodosnabdevanja uključuje ukupno 70 objekata koji podržavaju godišnju potrošnju do 2.000.000 m3 vode. Maksimalni protok pumpe je 200 litara vode u sekundi, što premašuje kapacitet postojećeg sistema. To znači da se voda u proseku pumpa brzinom od 100 litara u sekundi. Za pumpanje vode ovog kapaciteta potrebno je 3MW snage. Softver zenon podržava ove operacije vizualizacijom i nadzorom rezervoara za vodu, pumpi i turbina, kao i kontrolom zapornih ventila koji ograničavaju protok vode i nivo vode u rezervoarima. Svi objekti u sistemu vodosnabdevanja su autonomni i operateri ih mogu nadgledati i kontrolisati iz kontrolnog centra, preko ekrana osetljivih na dodir ili na sopstvenim računarima pomoću zenon Web Servera.

FLEKSIBILAN SISTEM, STANDARDIZOVAN INTERFEJS
Odluka o primeni zenon Softverske Platforme vođena je potrebom za bezbednošću podataka, intuitivnom interakcijom, otkrivanjem grešaka u realnom vremenu i automatskim izveštavanjem o trenutnim i istorijskim podacima u grafičkim i tekstualnim formatima. Prilikom izbora novog softvera, fleksibilnost platforme zenon u pogledu integracije, uključujući činjenicu da podržava mnoge kontrolere i da je nezavisan od druge opreme i sistemskih integratora, bila je od izuzetne važnosti. Cilj preduzeća Kraški vodovod Sežana bio je pronaći moderan i otvoren sistem sa standardizovanim interfejsima koji nude maksimalan nivo prilagodljivosti.

Potpuna integracija zenon softvera poverena je kompaniji Emrocon d.o.o, lokalnom sistemskom integratoru. Ova saradnja započela je 2017. godine, kada je razvijen prvi koncept upravljanja vodosnabdevanjem preduzeća Kraški vodovod Sežana pomoću zenon tehnologije. Prilikom odabira sistemskog integratora, Kraški vodovod Sežana je posebno uzeo u obzir kompetentnost Emrocon-a, poznavanje zenon tehnologije, lokalno prisustvo i njegovu fleksibilnost u pogledu vremena i finansijskih resursa.

PRAVOVREMENO OTKRIVANJE KVAROVA, GUBITAKA VODE
„Jedan od razloga za uvođenje zenon softvera je taj što nam omogućava da analiziramo svaku situaciju, blagovremeno otkrijemo gubitke vode i brzo eliminišemo kvarove“, kaže Borut Hočevar, šef kontrolnog centra za zenon u preduzeću Kraški vodovod Sežana. Sve ovo je posebno važno leti, kada je potrošnja vode veća. Kada se otkrije kvar, Kraški vodovod Sežana ima najviše četiri sata da ga popravi pre nego što ga potrošači primete. Intuitivna priroda zenon-a znači da se operateru pružaju pravovremena grafička i numerička upozorenja o svim gubicima vode između pojedinih tačaka u sistemu. Pored toga, omogućava obaveštavanje odgovornih lica putem e-pošte i tekstualnih poruka.

Zahvaljujući intuitivnim grafičkim elementima na displeju sistema upravljanja zenon softvera, operater uvek ima potpun pregled stanja i promena sistema vodosnabdevanja.Jedna od posebnosti grafičkog prikaza, implementiranog u preduzeću Kraški vodovod Sežana, je indikator protoka i punjenja rezervoara vode. Indikator je povezan sa sistemom upozorenja, što omogućava brzo otkrivanje kvarova i brzi odgovor na neoptimalne uslove. Čak i sa 20 procenata, osetne razlike između pumpane i merene vode u vodovodnom sistemu su izuzetno male. „Glavna svrha korišćenja SCADA sistema je otkrivanje kvara na prvom mestu“, kaže Borut Hočevar. Još jedna karakteristika zenon-a koja tome doprinosi je mogućnost brze komunikacije između servisnog osoblja i operatera putem beleški vezanih za pojedinačni objekat.

Vizualizacija takođe omogućava pristup svim tehničkim crtežima i beleškama kad god i gde god su potrebni operateru.

ANALIZE TROŠKOVA I IZVEŠTAJI
Pored indikatora trenutnog statusa, sistemski operateri mogu koristiti novi sistem za vršenje tačnijih analiza tokom dužih vremenskih perioda i da koriste prognoze i dijagrame. Sistem je osmišljen na način koji omogućava buduće nadogradnje prediktivnom analitikom tako da prikaže odstupanja od optimalnog rada sistema vodosnabdevanja. Upotreba takvog sistema omogućava preduzeću Kraški vodovod Sežana da potrošačima u okruženju obezbedi konkurentniju cenu vode za piće. Takođe, omogućava automatsku obradu podataka i generisanje nedeljnih, mesečnih i godišnjih izveštaja za opštine osnivače i državne organe.
Prethodni sistem upravljanja nije pružao tako precizno praćenje. Poboljšane performanse omogućile su brzi povraćaj ulaganja u zenon. Ovaj brzi povraćaj ulaganja doveo je do proširenja sistema na druge delove javne infrastrukture.

NAJVIŠI NIVO BEZBEDNOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE
U preduzeću Kraški vodovod Sežana, bezbednost i stabilnost sistema su od najveće važnosti. IT infrastruktura omogućava buduće uvođenje dodatnog zenon sistema na dve udaljene lokacije u preduzeću. Pored fizičke bezbednosti, zenon softver takođe garantuje bezbednost kroz poštovanje relevantnih industrijskih standarda, zenon interfejs i sveukupni pristup upravljanju. U većim objektima sistemom je moguće upravljati preko HMI interfejsa koji direktno komuniciraju sa kontrolerima. U bilo kom trenutku takođe je moguće ručno upravljati objektom, preko prekidača. Pored izvedene uštede troškova, zenon je pomogao da se osigura bezbednost i stabilnost poslovanja preduzeća Kraški vodovod Sežana.

RASPOREĐIVANJE SOFTVERA ZENON NA DRUGU INFRASTRUKTURU
Zbog izuzetno dobrih rezultata, Kraški vodovod Sežana sada uvodi zenon za upravljanje kanalizacionim sistemom i sistemomza prečišćavanje otpadnih voda, kao i za kontrolu potrošnje energije i statusa mernih mesta. Na taj način, svi kontrolni sistemi biće kombinovani u jedinstveni sveobuhvatni sistem upravljanja zasnovan na sistemski nezavisnoj i fleksibilnoj zenon platformi.
Ovaj izvrsni sistem upravljanja pomaže javnom komunalnom preduzeću da ima optimalno upravljanje. Ono što je najvažnije, takođe garantuje da se uticaj spoljnih faktora može minimizirati i da visokokvalitetne i konkurentne usluge u potpunosti budu u skladu sa očekivanjima korisnika i zainteresovanih strana. Na ovaj način, Kraški vodovod Sežana osigurao je da se isporuka ovog dragocenog prirodnog bogatstva sada može vršiti bez problema.


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)