Continental Industrije predstavio novu generaciju
Nova visokoefikasna generacija kapaciteta između 100 i 50000 m3/h suvog, čistog. nepulsirajućeg vazduha sa pritiskom do 1,2 bara i vakumom do 5500 mm H2O. Ekstremno jednostavan dizajn mašina garantuje pouzdanost, koja je neophodna u industrijskom okruženju kada je potrebno distribuirati čist i suv vazduh konstantnog pritiska. Delovi su od livenog aluminijuma, precizno mašinski obrađeni sa veoma malom tolerancijom što obezbeđuje rad bez vibracija i uz veoma nizak nivo buke.
www.continental-industrie.com

Marija D.