Šta je važno za IT menadžere
Digitalna transformacija je u punom zamahu, do tog stepena da će najmanje pola globalno stvorene vrednosti biti digitalizovano do 2021 godine. Hibridna multi-cloud okruženja dominiraće na budućem IT planu. Bez obzira na sve, centralizovani i homogeni, hiper-skalirani data centri će još uvek biti potrebni. Alternativne energije i moderni koncepti hlađenja će dodatno redukovati operativne troškove.
www.rittal.com

Marija Dakić