Precizno merenje
Waterflux 3070 merač protoka bez i jednog pokretnog dela i bez održavanja. Elektomagnetni merač protoka koji radi na baterije je pogodan za aplikacije za pijaću vodu, posebno tamo gde je pristup napajanju nedostupan. Ovo je prvi merač protoka na baterije za industriju pijaće vode sa ugrađenim jednim senzorom za merenje protoka, pritiska i temperature. Dodatak za pritisak i temperaturu u jednoj mernoj tački omogućava korisnicima da budu svesni eventualnog curenja.
www.krohne.com

Marija D.