Electronic Design je razvio novu seriju ekonomičnih, modularnih akvizicionih sistema visokih performansi pod nazivom DAS (Data Acquisition System). Ove uređaje karakteriše galvanska izolacija između mernog polja i sistema kao i između kanala. Korisnik ovaj sistem može da konfiguriše sa 8 analognih ulaznih izolovanih kondicionera i opciono sa dva D/A kondicionera. Takođe, svaki od DAS sistema ima i osam digitalnih kanala podeljenih u dve grupe po 4. Svaka grupa može da bude ulazna ili izlazna. Na raspolaganju je jedan brojač, kao i veza za prosleđivanje takta A/D konvertora sledećem sistemu ukoliko se koristi.
Vieš inormacija: www.ed.rs

Marija D.