DinamicLine je razvijen za precizno doziranje visoko reaktivnih materijala za zaptivanje, lepljenje i zalivanje na bazi poliuretana i silikona – posebno kada je potrebno brzo mešanje i nanošenje. Naše sistemsko rešenje je precizno prilagođeno Vašim zahtevima. Zahtevi kupaca ili korisnika, pravilan izbor i efikasna obrada materijala za doziranje imaju značajan uticaj na kvalitet proizvoda komponenti.

FIPFG tehnologija – izrada penastih zaptivaka na mestu nanošenja

Prilikom zaptivanja sa FIPFG tehnologijom, reaktivni polimerni materijali se precizno doziraju, mešaju i zatim se automatski nanose na komponentu duž konture ili ravne površine. Nakon određenog vremena reakcije, u zavisnosti od materijala i drugih faktora (temperatura, vlažnost), materijal se peni i čvrsto vezuje na komponentu. Zaptivanje penom ima mnogo prednosti u poređenju sa rezanim ili ručno primenjenim zaptivačima.

Prednosti

  • Stabilnost
  • Visoka funkcionalnost
  • Hibridnost
  • Prilagodljivost
  • Inteligentnost

FIPG: zaptivke formirane na mestu nanošenja

FIPG: zaptivke formirane na mestu nanošenja
DinamicLine je takođe savršen za FIPG(zaptivke formirane na mestu nanošenja). Ovde ne dolazi do formiranja pene, nego čvrste zaptivke ne menjaju oblik nakon nanošenja.


Više informacija: DOSSIS DOZIRNA I MEŠAJUĆA TEHNIKA d.o.o. Ul. Smederevski put 6b, 11050 Beograd, Srbija T:+381 (0)69 44 24 204, M:info@dossis.rs, W: www.dossis.rs

Aleksandar Dakić
Follow me