Jedinstvena pametna kamera za snimanje površine
Novi CVS trevistaCAM je najnoviji dodatak CVS trevista rangu naprednih industrijskih površinskih sistema inspekcije koji koriste patentiran proces 2.5D ”senčenja oblika”. Nisko budžetni CVS trevistaCAM je spreman za upotrebu 4 Mpikselni sistem pametne kamere koji ima aplikacije u automobilskoj, farmaceutskoj, industriji štampanja i pakovanja i industriji testiranja i merenja. Aplikacije se kreću od čitanja utisnutog koda na gruboj i/ili sjajnoj i difuznoj-disperznoj površini do testiranja mikronskih defekata na zahtevnim funkcionalnim komponentama.
www.stemmer-imaging.co.uk

Marija Dakić