Predfinalna radionica Pupinovog Izazova uspešno je završena u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. U subotu 28.10.2023 okupilo se tridesetak entuzijastičnih učenika iz sedam različitih srednjih škola.

Matematička gimnazija se istakla kao vodeća škola po broju učesnika, a zajedno sa elektrotehničkim školama iz Beograda i Pančeva, saobraćajnom školom, Prvom Beogradskom gimnazijom, gimnazijama iz Kraljeva i Kragujevca, stvorili smo inspirativno okruženje za učenje i razmenu znanja.

Cirkuliranje : Putinov Izazov

photo: magazin Mehatronika

Dušan Dakić je održao kratko predavanje o današnjim mogućnostima u polju embedded računarstva i „maker“ projekata, od jednostavnih primena Raspberry Pi i Arduino uređaja, do lokalnih AI mreža kakve su donedavno bile dostupne jedino na industrijskim serverima.

Dušan Dakic na Putinovom Izazovu

photo: Cirkuliranje

Svrha predavanja bila je motivisanje učesnika da smelije i dalje razmišljaju, i konstruišu projekte koji koriste svu danas dostupnu računarsku snagu koju nudi savremena oprema. Ovom prilikom je najavljena i jedna od nagrada koja će biti dodeljena na finalu Pupinovog Izazova – razvojni sistem NVIDIA Jetson Nano 4 GB, koju su zajedno obezbedili magazin Mehatronika i kompanija NVIDIA, prijatelji takmičenja.

Magazin Mehatronika na Putinovom Izazovu

photo: Cirkuliranje

Predavanje se završilo demonstracijom jednog od najmoćnijih embedded sistema na svetu – računarom Jetson AGX Orin od kompanije NVIDIA.

Cirkuliranje : Putinov Izazov

photo: Cirkuliranje

Na njemu je pokrenuta lokalna instanca Llama2-70b AI modela, koji je sposoban da na prirodan način komunicira sa korisnikom, a učesnici Pupinovog izazova imali su jedinstvenu priliku da „porazgovaraju“ sa računarom koji je samostalno davao odgovore, bez konekcije sa ikakvim serverom. Učesnici su takođe imali priliku da uživo vide i prvu Raspberry Pi 5 pločicu u Srbiji, i to pre njene zvanične dostupnosti za prodaju.

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)