Ekonomična automatizacija je najbolje rešenja za hvatanje, okretanje, obrtanje, postavljanje predmeta i njegovo vraćanje na mesto – posebno kod jednostavnih, podigni i spusti, poslova koji se obavljaju u dužem vremenskom periodu. Isto važi i za mala i srednja preduzeća koja su pod pritiskom sve veće konkurencije na tržištu. Ali, kako se ulazak u svet automatizacije može postići na što lakši način, uz mala ulaganja? Upravo to su vam omogućili stručnjaci iz igus-a sa „robolink“ kompletom za modularnog robota.

Sa svojim robolink asortimanom, igus je sebi postavio cilj da pruži pristupačene komponente, od kvalitetne plastike koja ne zahteva podmazivanje i održavanje. Sa modularnim robolink kompletom, korisnik može da kreira jednostavna rešenja automatizacije za jako kratko vreme. Pored toga, moguće je odvojeno sastaviti sistem – bilo sa pojedinačnim komponentama kao što su reduktori, koji zatim mogu biti kombinovani ili sa gotovom zglobnom rukom, čija veličina i težina je čine lako prilagodljivom svakom procesu. Uz mogućnost modularnog kombinovanja, korisnik dobija sistem koji se može koristiti za različite zadatke robotike. Prednost robolinka je u tome što repetativne poslove, za koje je potrebno puno vremena i koji se uglavnom obavljaju ručno, veoma jednostavno automatizuje. Sve to se može uraditi samo za delić ulaganja koji bi bio potreban za klasičnog industrijskog robota. Na ovaj način se može postići bolja i efikasnija upotreba resursa.

Ušteda vremena uz “low-cost” robotiku
Pobednički projekat takmičenja jeftine robotike “Low Cost Robotics contest” pokrenut od strane kompanije igus, pravi je dokaz da robolink zaista štedi vreme i novac. Pobednik ovog takmičenja, MLC- Engineering u svom projektu za optički merni sistem koristio je robolink zglobnu ruku. Nakon završetka dela posla, ovaj petoosni robot uzima gotov deo sa proizvodne mašine i nosi ga do uređaja za optičko merenje. Zatim ga više puta pozicionira na prostor za merenje, mernog uređaja, da bi proverio sve relevantne dimenzije. Uređaj zatim šalje izmerene vrednosti specijalno razvijenom kontrolnom sistemu koji zatim utvrđuje da li su izmerene vrednosti dobre ili loše. U zavisnosti od ove evaluacije robolink robot, zatim postavlja deo na transportnu traku ili u kutiju za otpad. Automatizacija malih zadataka na kraju ima veliki efekat: zaposleni svoje vreme mogu posvetiti superiornijim zadacima i može se implementirati kraći vremenski ciklus rada. Na kraju, ovakva automatizacija procesa uštedi 76% vremena.

Modularni komplet lako rešenje za automatizaciju
Za lako i brzo sprovođenje projekta kakav je ovaj za MLC-Engineering, robolink modularni komplet omogućava korisniku da samostalno sastavi sistem koji se sastoji od zglobova sa različitim reduktorima, motorima i spojnim elementima. Robolink D zglobovi su pokretljivi konektujući delovi koji se nalaze između pojedinačnih spojnih ploča ruke robota, a pokreću se direktnim pogonom i koračnim motorom. Klijent je u mogućnosti da bira zglobove različitih dimenzija sa pužnim ili talas zupčanicima. U slučaju izbora pužnog ili talas zupčanika, motor je lociran direktno na osi, i u zavisnosti od primene može se izabrati vodootporan motor- kod aplikacija gde dolazi do prskanja vode. Zglobovima se može upravljati motorima od drugih proizvođača ne samo onim dostupnim u igus-u. Pošto su sve komponente robolinka, takođe dostupne kao pojedinačni delovi, mogu se kombinovati jedni sa drugima ili sa specijalnim komponentama, kao i sa E kompletima gantry robota. Na primer, višeosna zglobna ruka može se kretati po E linearnoj osi bez podmazivanja. Robolink D elementi za povezivanje, povezuju pojedinačne zglobove jedne za druge. Oni uključuju i bazu sa kojom se robot može montirati na površinu i konektujućim elementima za spojeve. Robolink zglobni sistemi su dostupni kao gotove robotske ruke sa dve do pet osa. Međutim, zbog modularnosti kompleta, one se mogu produžiti i adaptirati onoliko puta koliko je potrebno, s obzirom da su sve komponente dostupne kao pojedinačne jedinice. To obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost u procesu automatizacije u svakom trenutku, odnosno konstrukciju zglobnog sistema prema individualnim potrebama korisnika.

Adaptibilne upravljačke jedinice, hvataljke ili usisni uređaji
Troškovno efektivne i prilagodljive individualnim potrebama, robotske ruke iz igus-a mogu biti zamenjene sa drugim kontrolnim konceptima. Jedno takvo low-cost rešenje je kontrolna jedinica nemačke kompanije Commonplace Robotics GmbH, koja je specijalno dizajnirana da radi sa robolinkom D i dobija se uz softver koji je lak za korišćenje. Uz pomoć softvera, predstavljene su sekvence pokreta robota, te se mogu lako programirati i kontrolisati. Ova kontrolna jedinica može biti integrisana u bazu robota. Modularni princip robolink-a omogućava i upotrebu robota sa samoprogramiranim upravljačkim sistemom, nudeći na taj način maksimalnu fleksibilnost. Na ruku robota moguće je ugraditi i različite uređaje za usisavanje, hvatanje i druge alate. Recimo da i sam igus koristi robolink sa uređajem za vakumsko podizanje na automatizovanoj mašini za sastavljanje.

Najbolja praksa igus fabrike
Višeosni “robolink” robot i drylin gantry robot sa odgovarajućom kontrolnom jedinicom, glavne su komponente mašine koja se koristi za sklapanje energetskih lanca u igusu. Dva vodeća stola, usmeravaju komponente u ćeliju za sklapanje, robolink ruka RL-DC sa podižućim/usisnim hvatačem postavlja delove lanca u pravilan položaj i poravnanje. Zatim, linearna pokretljiva hvataljka osigurava da su veze energetskih lanaca ispravno postavljene na potpuno automatizovanoj mašini za povezivanje. Tako gotov energetski lanac odlazi u kutiju za odlaganje. “Ovaj igusov primer pokazuje kako kupac može lako i uz mala ulaganja da uprosti svoj proces” kaže Martin Raak, Product Manager robolink-a. Investicija u robolink rešenje za automatizaciju procesa isplati se u roku od četiri do sedam meseci, zavisno od kontrolnog sistema koji se izabere.


Više informacija: Hennlich d.o.o., Radomira Markovića 1, 11222 Beograd, Srbija; tel: +381 11 63 098 17, web: www.hennlich.rs

Aleksandar Dakić
Follow me