Priprema za buduće inženjere
Texas Instruments je predstavio novu robotsku edukativnu platformu namenjenu univerzitetima sa naprednim karakteristikama i niskom cenom. Prvi u seriji je Maze Education i u kompletu se nalazi više od 60 mehaničkih i elektronskih komponenti uključujući i LaunchPad razvojni sistem za SimpleLink MSP432P401R mikrokontroler.
www.ti.com

Marija Dakić