Rittal VX25 sistem proširivih modularnih ormana

  • Simetrična konstrukcija nosećeg rama velike nosivosti omogućava spajanje ormana u svim pravcima.
  • Mogućnost pričvršćivanja nosećeg rama direktno na podlogu – temelj.
  • Maksimalno iskorišćenje ormana po dubini omogućava inovativan sistem nošenja montažne ploče koja može da se montira do samog rama.
  • Automatsko izjednačavanje potencijala smanjuje ukupno vreme montaže.
  • Trostruka porvšinska obrada omogućava optimalnu zaštitu od korozije, ulja I rastvarača.

VX25 naslednik dostojan slavnog prethodnika

VX25


Partner kompanije za Srbiju:
VESIMPEX d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24
(011) 404 9070
(063) 33 90 90
info@vesimpex.rs
www.vesimpex.rs

Marija Dakić

← Previous post

Next post →