ICM Electronics je proizveo i ugradio kompletnu liniju za paletiziranje vreća peleta. ICM Electronics je isporučio transportere vreća paleta, streč masinu, magacin paleta i robotski paletizer sa zaštitnim sistemom. Kapacitet linije je 800 vreća na sat za vreće težine 15 kg.

Robotska linija za paletiziranje vreća paleta

photo: ICM Electronics

Vreće su prethodno napunjene peletom.


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel: +381 21 6518-458 , Tel: +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar Dakić
Follow me