Serija M300  Harwin konektora visoke pouzdanosti dostupna je u 3-contact single row i 6 ili 10-contact dual row opcijama.

Sa snagom od 10 A po kontaktu, ovi robusni konektori mogu da izdrže temperature između -65°C do +175°C. Dostupni i kao gotovi sklopovi kablova.

Više informacija: https://www.harwin.com/m300-connectors/

Marija Dakić