Kompanija Nephos, organizovala je događaj na temu cloud tehnologija koje su prikazane kroz 6 scenarija koji čine zaokruženu celinu današnjeg IT-a.
Ovakav prikaz modernih tehnologija kroz 6 slika ima za cilj da predstavi kompletan pregled današnje moderne IT infrastrukture, kao i proces prelaska iz tradicionalnih on-premise okruženja u cloud. Šest slika Cloud tehnologija pruža mogućnost svim uključenim stranama – developerima, programerima i krajnjim korisnicima da imaju transparentan pogled na infrastrukturu, bez obzira na to koji deo te infrastrukture se nalazi u modernom lokalnom data centru ili u cloud-u.
„Nephos je u godinu dana koliko je operativno prisutan u Srbiji, upoznao lokalno tržište, ostvario nekoliko ključnih poslovnih saradnji i projekata i prepoznao potencijal daljeg rasta. Nephos u Srbiju nije došao da bude konkurent lokalnoj IT zajednici nego da u saradnji sa njom gradi bolja digitalna rešenja za sve korisnike u Srbiji i šire“ rekao je Bojan Hadžisejdić, direktor kompanije Nephos.
Pored direktora kompanije, predavanje je održao i Tomislav Tipurić, CTO. On je kroz 2 sata prisutnima preneo znanje sakupljeno kroz više godina rada na terenu sa nekim od najvećih organizacija u regionu i svetu. Od migracije, kontejnera i kubernetesa preko DevOpsa pa do Azure Arca i Azure Synapsa – svojim predavanjima približili su najnovije tehnologije.
Kompanija pomaže partnerima i korisnicima da usvoje digitalnu transformaciju kao podlogu za rast i povećanje konkurentnosti na tržištu. U radu se oslanja na Cloud platforme kao što su Microsoft Azure, Microsoft/Office 365, Google Cloud Platform i Amazon Web Services i sopstveni portfolio usluga za razvoj novih poslovnih modela i rešenja s visokom dodatnom vrednošću.
Nephosov pogled na cloud baziran je na stvarnom iskustvu stručnjaka koje su prikupili radeći na konkretnim projektima.
Više informacija o kompaniji, predavačima i samom događaju možete pronaći na zvaničnom sajtu nephos.eu.
Marija Dakić