Svako ko je bio zainteresovan za: testiranje i merenje, kalibraciju, praćenje procesa proizvodnje, akviziciju podataka, vagarsku tehniku, merenje obrtnog momenta…. mogao je da nađe korisne informacije od osoblja firme TRC PRO.

_DSC0125
Sistemi za kontinualno praćenje mašina, prenosivi analizatori i kolektori vibracija, industrijski akcelerometri i senzori, kao i višekanalni analizatori zvuka i vibracija, dozimetri buke i vibracija, fonometri i anallizatori buke mogli su se videti izloženi na štandu.

_DSC0057


Više informacija: TRC PRO d.o.o., Preradovićeva 31, 21131 Petrovaradin, Srbija, T: +381 21 6433774, http://www.trcpro.rs

Follow me