Festo AG grupacija u sektoru industrijske automatizacije sa sedištem u Eslingenu, Nemačka, je preuzela dve švajcarske kompanije, Eichenberger Gewinde AG i Eichenberger Motion AG iz Burga, kao deo sukcesije. Transakcija je još u fazi odobrenja u skladu sa zakonom o konkurenciji.

euchenberger

Festo je globalni lider u pneumatskoj i elektro automatizacionoj tehnologiji i svetski lider u oblasti tehničkih obuka. Preuzimanje podrazumeva da će Festo povećati svoju mrežu novim centrom za pogone sa navojnim vretenom u Švajcarskoj. Za Festo, to znači ojačavanje Electrical Automation poslovne jedinice u sektoru linearnih aktuatora. U prošlosti, postojala su pozitivna iskustva sa proizvodima iz Eichenberger Gewinde AG. Eichenberger Gewinde AG i Eichenberger Motion AG (Eichenberger Group) su vodeći specijalisti za razvoj, proizvodnju i distribuciju inovativnih proizvoda u sektoru tehnologije pogona, posebno pogona sa navojnim vretenom. Kompanija se specijalizovala za podmirivanje potreba potencijalnih OEM aplikacija, uključujući medicinsku tehnologiju, automatizaciju i tehnologiju koja se primenjuje u vozilima.

eag-weihnachtsbild-15-16800x600

Deoničari Eichenberger Group su zadovoljni preuzimanjem od strane kompanije Festo, jer ono garantuje da će sukcesija Eichenberger Group biti rešena u korist zaposlenih i osigurati održivost pogona u Burgu u dugom vremenskom periodu.

bild-ha_20150831-festo-gl-176-1800x600Hansruedi Hager: Član Senior menadžmenta Festo Švajcarska, Direktor Eichenberger Group

Kao i do sada, kupci Eichenberger Group će biti usluženi, a njihovi projekti će se implementirati kao i obično. Snaga Eichenberger Gewinde će vremenom biti građena kroz benefite koje pruža kvalitet specifičnih proizvoda i brzim odgovorom na potrebe kupaca. Preuzimanje će učiniti budućnost atraktivnom i sigurnom za sve zaposlene u Eichenberger Group.

bild-husistein-kurt-_quer-20x128_300x300-dpi800x600Kurt Husistein: Direktor i većinski vlasnik Eichenberger Group

Postoji i interesantna mogućnost rasta I razvoja i za samu kompaniju. Dalje investicije u Burg proizvodni pogon su planirana kako bi se on pretvorio u globalni centar za navojna vretena za pogone.


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar Dakić
Follow me