Novi tip pneumatskog uređaja za pozicioniranje (PPD) kompanije SCHUNK omogućava slobodno pneumatsko pozicioniranje pneumatskim hvataljkama – s jednostavnim podešavanjem hvataljke, senzora i uređaja za pozicioniranje. Zahvaljujući prefabrikovanim PLC funkcijskim blokovima, upotreba je sasvim jednostavna. Radi se o optimalnom rešenju za bilo koju upotrebu hvataljki, gde se zahteva fleksibilnost, na primer za robotsku aplikaciju za pomeranje radnih komada raznih veličina ili na malim rastojanjima.

Do sada je slobodno pozicioniranje pneumatskih hvataljki bilo moguće samo s rešenjima koja su komplikovana za korisnike. SCHUNK sada zatvara ovu manjkavost novim pneumatskim uređajem za pozicioniranje. Razvijen je kao pribor za pneumatske hvataljke, a kontroliše se preko IO-Linka. Uz pomoć senzora položaja može da se ostvari svaka pozicija prstiju za hvatanje. Time se prevazilazi princip „hvataljka otvorena – hvataljka zatvorena“. Ova nova fleksibilnost pneumatske hvataljke zahteva samo jednostavnu postavku koja se sastoji od tri komponente: PPD, senzor pozicioniranja i standardna hvataljka. A to znači da nisu potrebne ni modifikacije ni posebne varijante hvataljke. S PPD-om, ova nova dimenzija hvatanja može dakle da se lako prepravi u tekućem operativnom procesu.

Pneumatski PPD uređaj za pozicioniranje omogućava fleksibilnost u svim primenama sa pneumatskim hvataljkama kroz slobodno pozicioniranje, silu hvatanja i podešavanje brzine. Slika: SCHUNK

Pneumatski PPD uređaj za pozicioniranje omogućava fleksibilnost u svim primenama sa pneumatskim hvataljkama kroz slobodno pozicioniranje, silu hvatanja i podešavanje brzine. Slika: SCHUNK

Optimiziranje vremena ciklusa, sprečavanje sudara

Fleksibilna kontrola pneumatskih hvataljki omogućava korisnicima da optimizuju vremena ciklusa, pošto prsti hvataljke više ne moraju da se pomeraju na krajnje položaje pre i posle svake operacije hvatanja. Uređaj izbegava sudare s blisko postavljenim radnim komadima, tako što se unapred pozicioniraju prsti za hvatanje. Štaviše, snaga hvatanja takođe može da se prilagođava jedinici, tako što se podešava izlazni pritisak. Ovo pruža jasne prednosti kada treba da se prihvate različiti osetljivi radni komadi. Još nežnije hvatanje radnog dela moguće je podešavanjem brzine čeljusti hvataljke, čime se smanjuje impuls hvatanja.

Izbegavaju se sudari sa blisko pozicioniranim radnim predmetima jer su prsti hvatača unapred postavljeni sa PPD-om Slika: SCHUNK

Izbegavaju se sudari sa blisko pozicioniranim radnim predmetima jer su prsti hvatača unapred postavljeni sa PPD-om Slika: SCHUNK

Robusan i precizan

Unutar jedinice, četiri integrisana 2/2 ventila velike brzine, zajedno s integrisanom elektronikom i senzorom položaja, koji je instaliran na hvataljki, obezbeđuju zatvorenu kontrolnu petlju. Zapečaćeni dizajn s IP67 čini PPD idealno pogodnim za upotrebu u industrijskom okruženju. Zahvaljujući robusnom dizajnu, jedinica može da bude instalirani kraj ruke – a precizno pozicioniranje može da se postigne kratkim dužinama creva. Ovim se obezbeđuje tačnost pozicioniranja od 0,5 mm. PPD je na raspolaganju u tri verzije, koje se razlikuju po stopi protoka ventila nameštenih u unutrašnjosti. Veličina i težina uvek ostaju isti. Kao senzori mogu da se upotrebe SCHUNK IO-Link i svi uobičajeni analogni senzori drugih dobavljača.


Kontakt:
SCHUNK Intec GmbH
Friedrich-Schunk-Straße 1
AT-4511 Allhaming
info@at.schunk.com
Tel. +43-7227-22399-0

schunk.com

Aleksandar Dakić
Follow me