ICM ElectronicsPage 2 of 2

Robotsko paletiziranje

 ROBOTSKO PALETIZIRANJE DŽAKOVA ICM je specijalizovan za projektovanje i proizvodnju sistema za robotsko paletiziranje po principu ključ u ruke. Rešenja ICM-a su bazirana na robotskom manipulatoru. Roboti su…

Izbor servo motora – III deo

Pred nama je poslednji u nizu tekstova koji se bave izborom servo motora za primene u industrijske svrhe. Više informacija: ICM electronics d.o.o., Branka Bajića 46/3, 21000 Novi…

Sistem cirkulacije tečnosti za hlađenje sirove gumene smeše

ICM je integrisao sistem cirkulisanja tečnosti za hlađenje sirove gumene smeše u pogonu SGS u fabrici za proizvodnju gumenih transportnih traka Kolubara Univerzal. Usled hlađenja gumene trake dolazi…

Linija za pakovanje slajsovanih proizvoda

ICM je integrisao robotsku liniju za pakovanje slajsovanih proizvoda u IM „Topola“ iz Bačke Topole. Linija za pakovanje slajsovanih proizvoda je potpuno automatizovana linija koja obuhvata sistem transportera,…

Izbor servo motora – II deo

Više informacija: ICM electronics d.o.o., Branka Bajića 46/3, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Izbor servo motora – I deo

Pravilan izbor servo motora za aplikaciju je od vitalnog značaja kako sa tehničke, tako i sa ekonomske strane. Na kraju serijala daćemo jedan praktičan primer, a u naredna…

Dimenzionisanje servo motora – IV deo

Proračun opterećenja Opterećenje motora je određeno sopstvenom inercijom rotora, ukupnom inercijom mehaničkih komponenti i tereta svedenim na vratilo motora, konstantnim momentom mehaničkih komponenti, i maksimalnom brzinom i ubrzanjem…

Dimenzionisanje servo motora – III deo

Slika 1 jasno demonstrira razliku u ubrzanju između linearnog ubrzanja (bez S-krivih) i profil S-krivih sa limitacijom cimanja). Limitacija cimanja povećava zahteve za momentom i može rezultovati u…

Dimenzionisanje servo motora II deo

RAZMATRANJE PROFILA KRETANJA Sa ciljem proračuna momentnih zahteva trebaju nam sledeći podaci profila: RMS moment Ukupno vreme ciklusa Vreme ubrzanja i usporenja Vreme konstantne brzine (u trougaonom profilu…

Dimenzionisanje servo motora

Inžinjeri mogu promašiti u koncepciji ako biraju veličinu servo motora na osnovu: Veličine snage ili trenutno instaliranog motora ili isključivo na osnovu momentnih zahteva. Drugi promašaj je da…

Rad motora na niskim brzinama – deo 2

  Prvi deo teksta o Radu motora na niskim brzinama Voltage boost (dodatni napon) Kada je motor startovan, motor razvija približno 200% nominalnog momenta a onda ubrzava duž…

Rad motora na niskim brzinama

Tipična opterećenja: Tipična opterećenja mogu biti kategorisana : -opterećenja konstantnog momenta (moment konstantan u svim opsezima brzine dok je snaga direktno proporcionalna brzini) -opterećenja kvadratnog momenta (moment proporcionalan…

Robotsko zavarivanje

Kada treba da se koriste roboti za zavarivanje? Procesi zavarivanja koji se sastoje od mnogo ponovljivih poslova na sličnim delovima bili bi pogodni za automatizaciju. Broj delova bilo…

Griper za ciglarsku industriju

Produktivnost, efikasnost, kvalitet i bezbednost preporučuju upotrebu robota u skoro svakoj grani industrije. Iako robot sam za sebe privlači pažnju ljudi, bez gripera on bi bio samo skupa…

Vakuum sisaljke

Zašto sisaljka drži radni predmet ? Atmosferski pritisak je veći nego pritisak između sisaljke i predmeta. Zbog toga se predmet „zakači“ za sisaljku. Ova razlika pritisaka je postignuta…

Tvoj prvi robot – zašto razmatrati robote

Da bi ostao u poslu, svaki proizvođač mora da bude konkurentan i što se tiče kvaliteta i cene. Kupci ne zahtevaju samo trenutan kavalitet, nego konstantano visok kvalitet….

Primena robota u industriji

Logičan nastavak unapređenja tehničkih rešenja u domenu automatizacije tehnoloških procesa u različitim industrijskim granama bio je uvođenje robota. Danas postoji veliki broj primena u industriji gde se roboti…

RPC – Rod Pump Control

Eliminiše „fluid pound“ problem u pumpama sa klipnim šipkama Povećava efikasnost pumpi sa klipnim šipkama u naftnim bušotinama Omogućava nezavisnu kontrolu brzine spuštanja i podizanja klipa u zavisnosti…